piet foto

AlmelooAdvies&Training ondersteunt besturen of directies van organisaties of bedrijven in het weloverwogen nemen van besluiten. Deze besluiten worden vervolgens omgezet in activiteiten die een antwoord geven op de gestelde probleemstelling.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Belangenbehartiging
 • Projectmanagement
 • Verenigingsmanagement
 • Secretariaatsondersteuning

 

Een van de uitgangspunten hierbij is dat samenwerken, binnen de organisatie of met andere organisaties, een versterking geeft. Niet voor niets hanteren wij de stelling van Stephen R. Covey: “Nothing is more bonding than creating together”. Samen sterker voor de toekomst.

Vanuit deze visie levert samenwerking altijd weer nieuwe wegen op die, bij verdere ontwikkeling, al dan niet gezamenlijk kunnen worden bewandeld. Uitgangspunt is een duidelijke meerwaarde voor zowel de organisatie als de leden/klanten.

AlmelooAdvies&Training is opgericht door Piet Almeloo en geeft advies en ondersteuning aan (branche)organisaties en (mkb)bedrijven. Toegevoegde waarde in samenwerking met bestuur/leden/medewerkers en leden/klanten staat hierbij centraal.

WAT

AlmelooAdvies&Training zet zich met name in voor (interim) management voor verenigingen, stichtingen, instellingen en zakelijke belangengroepen. Zowel voor tijdelijke invulling (projectmatig of interim) alsook voor permanente  inzet.

Activiteiten die hierbij voorkomen zijn:

 • Secretariaatsvoering
 • Bestuursondersteuning
 • Belangenbehartiging, zowel collectief maar ook individueel
 • Ontwikkelen van een beleidsplanen / -beleidsvisies
 • Projectmanagement o.a op het gebied van scholingsvraagstukken, strategische projecten, etc.
 • Verandermanagement:
  • professionalisering van de dienstverlening aan de leden of belanghebbenden
  • imagoverbetering van de organisatie of gehele sector
 • Organisatie van beurzen: van inzending van de eigen organisatie naar een beurs tot complete beurzen.

TARIEVEN

AlmelooAdvies&Training hanteert concurrerende tarieven. Deze zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht.

 • Tot 10 dagen € 775 / dag
 • Tot 20 dagen € 650 / dag
 • Meer dan 20 dagen € 625 / dag

Deze bedragen zijn inclusief reiskosten naar het secretariaat/kantoor, exclusief overige reiskosten en exclusief BTW. Reiskosten € 0.30 / km

Voorafgaand zal uw vraag in een mondeling gesprek worden besproken, waarna u een duidelijke offerte wordt gepresenteerd. Boven alles staat flexibiliteit hoog in het vaandel van AlmelooAdvies&Training

 

AlmelooAdvies&Training kan deze werkzaamheden verrichten vanuit uw locatie, maar ook vanuit een eigen locatie.

Piet Almeloo heeft een zeer ruime ervaring in bestuurswerk en verenigingsmanagement, met name als bestuurssecretaris / verenigingsmanager bij verschillende (branche)organisaties. Als verenigingsprofessional heeft hij zich gespecialiseert in (interim) secretariaatsvoering van branche- en beroepsorgaisaties en stichtingen. Piet heeft ervaring is de sectoren agro, techniek en bouw en op het terrein van verenigingsmanagement, governance, scholing, audit&certificering, subsidieverwerving, organisatieverandering, project- en programmamanagement. Door zijn werkzaamheden voor verschillende brancheorganisaties heeft Piet ook veel kennis opgedaan van MKBbedrijven en hun bedrijfsvoering. Naast zijn ervaring binnen het verenigingsmanagement is Piet ook bestuurlijk betrokken bij verschillende verenigingen/organisaties.

Naast activiteiten op het gebied van verenigingsmanagement en projecten kan Piet ook training(en)/workshops/inleidingen geven op bovenstaande gebieden. Zijn veelzijdigheid, ervaring en ruime belangstelling kan hij zo inzetten om op een leerzame en humoristische wijze zaken te belichten.

Trainingen: Zelfstandig en in samenwerking met  “De Groene Praktijk”, trainingen Basis-VCA, VOL-VCA, vaardigheidstrainingen (trekkers en werktuigen) en technische trainingen aan aannemers en loonwerkers in de grond-, weg- en waterbouw, agrarische sector en groenvoorziening, gemeenten en Werkvoorzieningsschapen.

Advies: (organisatieadvies) aan  branche- en beroepsorganisaties, MKB bedrijven

 

Velon (Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland) Door professionalisering en het onder Velonvlag brengen van het Beroepsregister voor Lerarenopleiders was het voor Velon de noodzakelijk een eigen verenigingsbureau te hebben. Als Verenigingsmanager het bureau van Velon opgezet en ingericht en medewerkers aangenomen. Voor het Beroepsregister Lerarenopleiders de inrichting en werkzaamheden gestructureerd zodat het van project naadloos kon overgaan in het verenigingsbureau.

Projecten:

opzet en inrichting Verenigingsbureau.

Overgang Beroepsregister van project naar verenigingsbureau

Studiedag 2019: ca 150 lerarenopleiders krijgen hier (op locatie van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht) praktijkcases van de UU en de HU in samenwerking met omliggende opleidingsscholen

Opzet Veloncongres 2020. Dit is een tweedaags congres waar ca 700 lerarenopleiders (Velonleden maar ook niet Velonleden) in in ca 125 sessies nieuwe items en cases te horen kunnen krijgen. Insteek is een interactief symposium.

 

OBN: Als Secretaris Verenigingszaken een herstucturering van de vereniging en secretariaat opgezet. Binnen de vereniging de OZP-ers (Ondernemers Zonder Personeel) geïntegreerd binnen de vereniging. Binnen het secretariaat de integratie met het werken voor zowel de sectie OZP als de sectie Werkgevers gedaanobn

Projecten:

Opzet sectie OZP. Middels het organiseren van “roadshows” de OBN onder de aandacht van zelfstandig straatmakers gebracht. Door een goed dienstenpakket een leden aanwas  gerealiseerd van 26%.

Evenementcoördinator Dag van de Straatmaker. In samenspraak met gemeente Dronten dit eendaagse evenement georganiseerd. Zowel een buitenruimte met demonstraties als een binnenruimte met stands voor aanpalende organisaties.

 

Fedecom (voorheen Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven). Als Branchemanager de eindverantwoording gedragen van het reilen en zeilen van de brancheorganisatie voor mechanisatiebedrijven.

Projecten:

AMvB Motorherstelinrichtingen. Vanuit individuele milieuvergunning is aan door het COM aansluiting gezocht bij een bestaande AmvB. Deze is zodanig aangepast zodat mechanisatiebedrijven met hun specifieke activiteiten hieronder konden vallen

Projectleider COMkeur. Vanuit de verplichting van de ARBOwet dat arbeidsmiddelen controleerbaar geïnspecteerd moesten worden heeft het COM een inspectiesysteem opgezet waarmee klanten van COMleden aantoonbaar veilige machines en werktuigen hadden. Dit door de KEMA erkende systeem heeft in korte tijd tot ca 150 COMkeur-bedrijven met meer dan 100000 inspecties per jaar opgeleverd

Projectleider / opdrachtgever OBMECH. Een aangepaste structuur voor het opleiden van monteurs voor de sector. Uitgaande van de gangbare PRAKTIJK  in een mechanisatiebedrijf. De leerlingmonteurs krijgen de theorie in een praktische vorm aangeboden waarmee zij direct aan de slag kunnen. Aangesloten ROC’s zorgen voor een goede praktijkruimte die de situatie in een mechanisatiebedrijf zo goed mogelijk benaderd. Hoofdproject: opzet OBMECH. 5 deelprojecten: invulling bij ROC’s

Mede-initiatiefnemer/coordinator MECHAtrainingen. In samenspraak met meerdere aanbieders stuctuur gebracht in het aanbod van bij- en nascholingsactiviteiten voor de gehele mechanisatiesector.

Ledenbijeenkomsten. Opzet en uitvoering van landelijke bijeenkomsten, in combinatie met symposium met actuele onderwerpen. Daarnaast ook regionale ledenbijeenkomst met altijd een extra activiteit in de vorm van bedrijfsbezoek en/of themadiscussie

 

Deskundige mechanisatie: Binnen het Informatie en KennisCentrum (nu rechtstreeks onder ministerie EZ) verantwoordelijk voor de informatievoorziening op het gebied van mechanisatie naar regionaal werkende bedrijfsvoorlichters. Beleidsinformatie vertalen naar praktische informatie voor de praktijk maar ook praktijkinformatie doorspelen aan beleidsmakers bij ministerie EZ (voorheen LNV)

 

Docent: vakgebieden agrarische techniek, algemene economie, bedrijfseconomie

 

 

Bestuurservaring bij verschillende organisaties (nevenfuncties)
rode kruis

Rode Kruis afdeling Zeist: secretaris

 

 

RABObank Utrechtse Heuvelrug: lid ledenraad

 

taletnt plus

 

secretaris landelijke vereniging

 

Driebergse Toerclub: bestuurslid

Voorzitter cyclosportieve

kivi
KIVI: voorzitter vaksectie Landbouw

 

Evert Lassche:

Piet is een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid die zijn werkzaamheden met volle overtuiging oppakt. Hij is klant- en vraaggericht in zijn werk. Piet heeft veel ervaring opgedaan bij enkele branche organisaties en heeft daardoor kennis en ervaring op het terrein van project- en organisatie ontwikkeling. Bij het initiëren van projecten weet hij richting te bepalen, maar ook tot uitvoering te komen. Piet weet met de nodige humor maar ook discipline de aandacht en lijn goed vast te houden waarbij het bereiken van het gewenste resultaat voorop staat.